Omschrijving bestuursfuncties

Functieomschrijving voorzitter.

  Algemeen
 • Ondersteunen van alle bestuursleden bij het uitoefenen van hun functie.
 • Er toezicht op houden dat de volleybalcompetitie soepel en gladjes verloopt.
 • Overleg met de sponsors over de bijdrage en periode van de sponsoring.
 • Vraagbaak zijn/aanspreekpunt m.b.t. arbitrage

  In juni
 • Het leiden van de bestuursvergadering.

  In september (2 avonden ):
 • Scheidsrechterscursus geven
 • Het leiden van de algemene leden vergadering.

  Van oktober t/m april( ± 28 avonden ):
 • Regelmatig aanwezig zijn op de dinsdagavond.
 • Verzorgen prijsuitreiking, al of niet met behulp van sponsors.

  In januari
 • Het leiden van de bestuursvergadering

 

Functieomschrijving secretariaat.

  Algemeen
 • De inschrijving bij Kamer van Koophandel in Meppel jaarlijks verzorgen.
  Verzorgen inkomende post.
 • Bij gemeente opgave doen over de samenstelling van het dagelijks bestuur

  In april
  Het inschrijfformulier controleren op de juiste gegevens en versturen naar contactpersonen van de deelnemende verenigingen.
 • Vergaderruimte reserveren voor de algemene leden vergadering en de scheidsrechterscursus.

  In juni
  Inschrijfformulieren verzamelen en verenigingen benaderen die het formulier te laat inleveren.
 • De inschrijfformulieren bespreken met de competitieleider.
 • Notuleren en versturen verslag van de bestuursvergadering.

  In augustus
 • De agenda voor de algemene ledenvergadering en notulen van de vorige algemene leden vergadering sturen aan de verenigingen.
 • Uitnodiging versturen aan de verenigingen voor de scheidsrechterscursus

  In september ( 2 avonden ):
 • Aanwezig zijn bij de volgende bijeenkomsten:
  - Scheidsrechterscursus.
  - Het notuleren en uitwerken notulen van de algemene leden vergadering.

  Van oktober t/m april( ± 28 avonden ):
 • Regelmatig aanwezig zijn op de dinsdagavond.
 • Invallen in de cabine op de dinsdagavond
 • Vraagbaak zijn voor iedereen op de speelavonden.

  In januari
 • Notuleren en versturen verslag van de bestuursvergadering. 

 

Functieomschrijving penningmeester.

  Algemeen
 • Het verzorgen van een goede boekhouding.
 • Het financieel gezond houden van de stichting stadvolleybal Meppel.
 • Het jaarlijks in september maken van een financieel overzicht van uitgaven en inkomsten.
 • Het jaarlijks in september maken van een begroting.

  In juni
 • Aanwezig zijn bij de bestuursvergadering en toelichting geven op de financiële situatie.

  In september ( 2 avonden ):
 • Aanwezig zijn bij de volgende bijeenkomsten:
  - Scheidsrechterscursus.
  - Toelichting geven op de financiële uitgaven en begroting bij de algemene leden vergadering. 

  Van oktober t/m april( ± 28 avonden ):
 • Aanwezig zijn op de dinsdagavond voor het bezetten van de cabine.
 • Verstrekken wedstrijdformulieren en spelerskaarten en bijhouden uitslagen.
 • Spelerskaarten aanmaken en controleren
 • Vraagbaak zijn voor iedereen op de speelavonden.
 • Uitschrijven van boetes t.a.v. niet komen van scheidsrechters of opbouwers van de volleybalvelden.
 • Versturen van nota's aan de verenigingen voor het innen van het inschrijfgeld.
 • Het betalen van rekeningen.

  In januari
 • Aanwezig zijn bij de bestuursvergadering.

 

Functieomschrijving competitieleider.

  In juni
 • Aanwezig zijn bij de bestuursvergadering en toelichting geven op aanmeldingen en competitie-indeling.

  In juli ( ± 5 avonden ):
 • Zorgdragen voor het maken van een competitie-indeling n.a.v. de inschrijvingen.
 • Overleggen met de contactpersonen van de verenigingen over de opgave bij wijziging.
 • De voorstellen van de competitie-indeling en speeldata bespreken met het bestuur.
 • Het opstellen van de competitie in de computer (excel-model) + invullen scheidsrechters & zaalwacht
 • Indelen in het competitieschema van de "vrije"scheidsrechters

  In september ( ± 5 avonden ):
 • Het verzorgen van de eindcontrole van de competitie-indeling.
 • Advertenties combineren met de competitie-indeling.

  In september ( 2 avonden ):
 • Aanwezig zijn bij de volgende bijeenkomsten:
  - Scheidsrechterscursus.
  - Algemene leden vergadering.

  Van oktober t/m april( ± 28 avonden ):
 • Aanwezig zijn op de dinsdagavond voor het opzetten van de volleybalvelden.
 • Vraagbaak zijn voor iedereen op de speelavonden en beslissingen nemen in de lijn van het huishoudelijk reglement.
 • Iedere woensdag na de wedstrijden, uitslagen en standen mailen naar Boompers en website beheerders.
 • Overleg met Meppeler Courant voor foto van de kampioenen.
 • Verzorgen van de materialen(oa ballen oppompen)
 • Overleg met de sponsors over de bijdrage en periode van de sponsoring.
 • Nieuwsmededelingen versturen naar de contactpersonen van de verenigingen

  In januari
 • Aanwezig zijn bij de bestuursvergadering.

 

Functieomschrijving leden

  In juni
 • Aanwezig zijn bij de bestuursvergadering.

  In september ( 2 avonden ):
 • Aanwezig zijn bij de volgende bijeenkomsten:
  - Scheidsrechterscursus.
  - Algemene leden vergadering.

  Van oktober t/m april( ± 28 avonden ):
 • Aanwezig zijn op de dinsdagavond voor het bezetten van de cabine.
 • Verstrekken wedstrijdformulieren en spelerskaarten en bijhouden uitslagen.
 • Spelers kaarten aanmaken en controleren Vraagbaak zijn voor iedereen op de speelavonden.
 • Bijhouden van de website

  In januari
 • Aanwezig zijn bij de bestuursvergadering.